Encyklopedický slovník

Synoptické meteorológii

Synoptické meteorologie - to ... Čo je synoptické meteorológii?

Prehľadná Meteorology (z gréckeho synoptikós. - schopní skúmať všetky), meteorológia sekcia venovaná štúdiu rozsiahlych atmosférických procesov (vznik a pohyb cyklónov a tlakových výškou, vzduchových hmôt a počasie frontoch), a predpovede počasia. Štúdie sa vykonávajú pomocou zostavovania a analýzy synoptických grafov, ako aj informácií získaných z meteorologických satelitov. * * * Prehľadná METEOROLOGIYASINOPTICHESKAYA Meteorology (z gréckeho synoptikos. - schopné dosiahnuť všetkých vyšetrovaní), úsek meteorológie (. zobraziť Meteorológia), oddaný štúdiu rozsiahlych atmosférických procesov (vznik a pohybu cyklón ( zobraziť . CYCLONE (oblasť nízkeho tlaku)) a vzostupy ( cm. Anticiklon), množstvo vzduchu ( cm. hmotnosti vzduchu) a atmosférické fronty ( cm. Predné atmosférický) ) a predpoveď počasia ( pozri POČASIE PREVÁDZKY). Výskum sa vykonáva zber a analýzu prehľadnej tabuľky ( cm. synoptické tabuľky), rovnako ako informácie získané z meteorologických družíc ( cm. meteorologických satelitov).

encyklopedický slovník. 2009.