Encyklopedický slovník

Symetria vlnovej funkcie

Symetria vlnovej funkcie - je ... Aký je symetria vlnovej funkcie?

symetria vlnovej funkcie Ψ funktsiizavisimost vlnami identických častíc usporiadanie dvojicu takýchto častíc. Pri pohybe častice s celé číslo spin cp nemení (symetrický), a polovica-celočíselné zmeny rotácie cp podpísať (antisymetrická). * Symetria vlny FUNKTSIISIMMETRIYA wavefunctions závislosti na vlnovej funkcie ( cm. vlnovej funkcie) y systém identických častíc ( cm. identických častíc) na zmeny usporiadania dvojice takých častíc. Pri pohybe častice s celočíselnými spinu y nemení (symetrický), a polovica-celočíselné spin y zmeny podpísať (antisymetrická).

encyklopedický slovník. 2009.