Encyklopedický slovník

Symetrické matice

Symetrická matica - to je ... Čo je symetrická matica?

matritsakvadratnaya symetrické matice a ik , kde akékoľvek dva prvky umiestnené symetricky okolo hlavnej diagonále sú rovnaké: a ik = a ki . * MATRITSASIMMETRICHESKAYA symetrická matica štvorcová matice || a ik ||, kde akékoľvek dva prvky, usporiadané symetricky vzhľadom k hlavnej diagonále sú rovné: a ik = a ki .

encyklopedický slovník. 2009.