Biografický slovník

Sylvester (Sukhodolskiy)

Sylvester (Sukhodolskiy) - to je ... Čo je Sylvester (Sukhodolskiy)?
Sylvester (Sukhodolskiy, narodený v roku 1770, rok smrti neznáme) - duchovný spisovateľ, študent a profesor v Kyjeve teologickej akadémie. ; Archimandrite, autor nedávno otvorený v rukopisnej zbierky prvého štvrť storočia XIX "Historický diskurz dogmatiky." Vôbec nie podobať akademický spôsob, dáva odhad toho, ako školské teológie a protestant ním. Samostatná zárobková činnosť nemôže byť menovaný, ale sám autor, samozrejme, patrí k niekoľkým oddeleniach, ako je napríklad prezentácia teológie sv Ján Damascénsky, kritický pohľad na katolícku a protestantskú teológiu, ako aj historický osud teológie v Rusku stravy. Jazyk uvažovania je pochopiteľný, živý a niekedy expresívny. Viď. N. Petrov, "Profesor teológie v starej Kiev Akadémie Archimandrite S. Sukhodolskiy a jeho" historické pojednanie o dogmatickej teológie "(" Proceedings of the Kyjeve teologickej akadémie "1898, máj).

a biografický slovník. 2000. >