Sillabema - to ... Čo sillabema?

sillabema (z gréckeho slabika -... slabiky), 1) slabiky, ktoré sa považujú ako fonologickú, teda zmysluplnú jednotku. 2) Znak syllabického písania. * * * SILLABEMASILLABEMA (z gréckeho slabika -. Syllable)

1) slabiky, považovaného za fonologickej, teda výrazný, jeden ...

2) Znak syllabického písania ( pozri SILARICKÉ PÍSMO).

encyklopedický slovník. 2009.