Obchodovanie je ... Čo je to úľ?

mostovschina1) v starovekom Rus skutočnej služby pre výstavbu a údržbu ciest a mostov alebo zber mosta peňazí pre tieto potreby. 2) Povinnosť v Rusku na prepravu tovaru na mostoch (zrušená v roku 1754). * * * MOSTOVSCHINAMOSTOVSCHINA, v starovekom Rus '( cm. Ancient Rus) Skutočná služba výstavbu a údržbu ciest a mostov alebo zber mosta peňazí pre tieto potreby. Mostaschina je známa už od 11. storočia, po prvýkrát bola právne stanovená v Jaroslavovej charte o mostoch. Mostovschin preniesol hlavne závislé obyvateľstvo.

V neskorších storočiach sa to nazývalo mýto na prepravu tovaru mostami. Právo zbierať bez peniaze patrilo štátu, av majetku a majetku - svojim majiteľom. Služobníci, poslovia a cudzinci boli oslobodení od podplácania. V roku 1754 bola táto povinnosť zrušená.

encyklopedický slovník. 2009.