Biografický slovník

Svishtov Alex

Svishtov Alex - to je ... Čo Svishtov Alex?
Svishtov (Alex) - prekladač "Wilhelmina, alebo veľkorysý priateľ" (Moskva, 1788), "Koloandra" (Moskva, 1795), a "Renzi, alebo veľkomyseľný syn" (Moskva, 1788).

Biografický slovník. 2000.