Biografický slovník

Svedomsky Mikhail Gavrilov

Svedomsky Mikhail Gavrilov - je to ... Čo Svedomsky Mikhail Gavrilov?
Svedomsky (Mikhail Gavrilov, 1785 - 1848) - nádherná miestny vodca Perm provincii; prvý začal organizovať mestské školy tam, založil Lancaster školu v Perm, predstavil para-výrobu potaše, zdokonalené liehovary, vylepšené chov koní; informoval o geografickej spoločnosti veľa zaujímavých informácií o provincii Perm a napísal článok "O pôvode a výhodách Obninských koní". Pozri nekrológ v časopise Ministerstva národného osvety, 1849, s. LXIII.

Biografický slovník. 2000.