Suva je ... Čo je Suva?
S'uva (2kg . 8: 3, 5, 12, 2 Sam 10: 6, 8; 3Tsar 11: 23; 1Pa 18: 3, 5, 9, 1Pa 19: 6) - ríše usporiadané, zdá sa, že k východu a .... juh Damask (v 1 Sam 14: 47 s názvom sova v 2kg 23:. 36 - Tsoba a PS 59:. 2 - Sýria Tsovanskaya.).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.