Susanna je ... Čo je Susanna?
Sus'anna (Lily) (Lukáš 8: 3) (Lukáš 8 3.) - jedna zo žien, ktoré sprevádzali Ježiša a ktoré mu slúžili ako svoj majetok.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.