Okolí - to je ... Čo je to susedstve?

OKOLIE - a; Dobre. Lokalita susedná Okolie mesta, dediny, jazera. // zvyčajne pl. : okolie, -y. Okolie, okolitý priestor. Preskúmajte pamiatky okolia mesta. Prechádzka po dedine. * * * okrestnosttochki do metrického priestoru je množina bodov, ktorých vzdialenosť od daného bodu menšia ako kladné číslo. Toto je tzv. Sférická štvrť. Vo všeobecnejšom prípade sa za okolie rozumie akýkoľvek otvorený súbor obsahujúci daný bod. * * * Obvod bodu v metrickom priestore, súbor všetkých bodov, ktorých vzdialenosť k danému bodu je menšia ako niektoré kladné číslo. Toto - tzv. sférické okolie. Vo všeobecnejšom prípade sa za okolie rozumie akýkoľvek otvorený súbor obsahujúci daný bod.

encyklopedický slovník. 2009.