Sukot-benof - to je ... Čo je Sukot-benof?
Sukk'ot-ben'of (4Tsar 17:. 30) - názov istého babylonského božstva (verí, že je bohom plodnosti).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.