Biografický slovník

Chemodanova

Chemodanova - to ... Čo Chemodanova?
Chemodanova - starý ruský šľachtický rod, pochádzajúci z "odchode" z Poľska na Grand Duke Vasilij Vasiljevič (1425 - 1462) "čestný muž" s názvom Voropai, ktorú veľkovojvoda udelené "veľa majetkov a letfdoms." Jeho najstarší syn, Ivan Veľký, bol predchodcom rodiny Chemodanov; jeho synovia a vnuci slúžili v kňazoch, advokátom, voevode a tak ďalej. O Ivanovi Ivanovičovi Chemodanovovi pozri vyššie. Rod je zaznamenaný v časti časti genealogickej knihy provincie Kostroma. Erb je zaradený do tretej časti Všeobecnej pamiatky. Existuje niekoľko rodov kufra, neskoršieho pôvodu.

Biografický slovník. 2000.