Suf je ... Čo je Suf?
(Dt 1: 1) - je považovaný niektorými komentátormi, toto slovo sa vzťahuje k Red (červená) mora. ( pozri Asiroff)

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.