Succoth je ... Čo je sukco?
Sokh'of (chýše, ..; Nav 13: 27; kurt 8: 5, 6, 8, 14 až 16; 3Tsar 7: 46; 2ch 4: 17; Ž 59: 8; Ž 107: 8) - mesto na severnom brehu .... Iavoka pri jeho sútoku v Jordáne; b) (Exodus 12: 37, Ex 13: 20, Numeri 33: 5, 6) je prvým bodom cesty Izraelitov z Egypta. c) (1 Samuel 17: 1) - Soho a.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.