Styrax je ... Čo je styrax?
styra'xa (význam slova nie je známy) (Genesis 37:25, Gen 43,11) - v pôvodnom "kadí", ako v Ex. 30: 23; 3Tsar. 10: 2; Ez. 27: 22. ( pozri Príchute)

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.