Biografický slovník

šTuková Konstantin

šTuková Konstantin - A ... Čo je štuková Konstantin?
štuková (Konstantin 1809-1883) - arcikňaz misionár; absolvoval kurz v teologickom seminári v Irkutsku; spolupracovali v "Pokrajinskom vestníku Irkutsk", "Amur" a "Irkutsk Diecézny vestník"; v "Pamäte sibírskej pobočky Ruskej geografickej spoločnosti" v roku 1865 publikoval "nákresu mongolský-Buryat, putovanie vo východnej Sibíri."

Biografický slovník. 2000.