Biografický slovník

Shtorfeln Christopher F.

Shtorfeln Christopher F. - to je ... Čo je Shtorfeln Christopher F.?
Shtorfeln (Christopher F., zomrel 1770) - syn Generálporučík, preslávené obrany Ochakovo roku 1737 vzdelania získaného v krajine Cadet zboru. Účasť na vojnách: turečtina, 1738 a švédčina, 1741; v pruskej kampani v roku 1758, opravené miesto generálmajora v detašovaní Rumyantseva. V tureckej kampani v roku 1769 bol po prestupe Prutu poučený, aby pozoroval nepriateľa zo strany Bendera. 4. februára 1770 prijal útok Zhurzhu; v tom istom roku zomrel na mor.

Biografický slovník. 2000.