Encyklopedický slovník

Akciová spoločnosť

Joint - to ... Čo spoločnosť?

STOCK COMPANY občianske a obchodné právo druh partnerstva, ktorého listina kapitál je rozdelený na určitý počet akcií sa rovná nominálnej hodnote. Je uznaná ako právnická osoba a je zodpovedná za záväzky v rámci majetku, ktorý jej patrí. Zodpovednosť každého akcionára je obmedzená hodnotou jeho akcií. Spoločnosť môže byť otvorená (predaj akcií sa uskutočňuje formou verejnej ponuky) alebo uzavreté (akcie sú rozdelené iba medzi zakladateľmi spoločnosti alebo inej vopred určenej skupine osôb). V Ruskej federácii o akciových spoločnostiach podlieha federálnym zákonom o akciových spoločnostiach, 1995. * * * akciová spoločnosť OBSCHESTVOAKTSIONERNOE v oblasti občianskeho a obchodného práva - druh partnerstva, základný kapitál je rozdelený na určitý počet akcií ( zobraziť SHARE (cenný. papier)) rovnakej nominálnej hodnoty. Je uznaná ako právnická osoba a je zodpovedná za záväzky v rámci majetku, ktorý jej patrí. Zodpovednosť každého akcionára je obmedzená hodnotou jeho akcií.

encyklopedický slovník. 2009.