Biografický slovník

Steven Christian (Steven)

Steven Christian (Steven) - to je ... Čo je kresťanský Steven (Steven)?
Steven (Christian Steven) - slávny švédsky botanik sa narodil v Fridrihsgamme v roku 1781, absolvoval kurz na Medical Institute (teraz Vojenskej lekárskej akadémie) v Petrohrade, ale slúžil na kontrolu sericulture na Kaukaze, a potom na Kryme. Odcestoval na Kaukaz, a potom sa usadil na Kryme, kde študoval faunu pre mnoho rokov a kde žil až do svojej smrti (v roku 1864). Patrí mu celý rad dokumentov na taxonómiu rastlín, z ktorých najdôležitejšie: "Verzeichniss der auf der taurischen Halbinsel wildwachsenden Pflanzen" (in "Bull de la soc des nat de Moscou ...", 1856 - 1857) a "Monographia Pedicularis" ( v "Mem de la soc des nat de Moscou ...", VI, 1823, pp 1 -. 60, 17 tab) .. St. Nordmann "Christian Steven, der Nestor der Botaniker" ( "Erman je Archív fur Wiss Kunde v Russland ..", XXIV, 1865, strana 80 -. 124). S. Korzhinsky.

Biografický slovník. 2000.