Biografický slovník

Stefanovič Vasilij

Stefanovič Vasily je ... Čo je Stefanovič Vasily?
Stefanovič (Vasily, 1697 - 1773) - právnik zo 16. storočia. , žiak Kyjevskej teologickej akadémie; cestoval a študoval v Nemecku, Rakúsku a Taliansku. Bol tlmočníkom pod princom AD Menshikov. Po smrti Petra som sa zúčastnil publikácie knihy Theofána Prokopoviča o činnosti neskorého cisára; potom bol učiteľom rétoriky a filozofie v seminári Theophanes. Volal v roku 1729 Hetman Daniel apoštola, rozhodol Stefanovich o "Komisii práv", ktorá sa skladala z ôsmich rokov a jeden predsedal. Zároveň bol Bunchukovym súdruh Lohvitsky centurion (v tejto pozícii, urobil výlet do Hawtin a proti Tatárov, ktorí napadli pluku Mirgorod) a Dubensky plukovný sudcu. St. MV B. "Materiály pre biografiu Stefanoviča Vasily", VII. Ročník "Čítanie v historickej spoločnosti Nestor Kronikár". B. R-in.

Biografický slovník. 2000.