Biografický slovník

Bohuslav Stanislav

Bohuslav Stanislav - to ... Čo Bohuslav Stanislav?
Bohuslav Stanislav - pozri článok Boguslavsky (Wilhelm, Vladislav, Adalbert, Stanislaus, Edward) ..

Biografický slovník. 2000.