Biografický slovník

Stakhovich Mikhail (spisovateľ)

Stakhovich Mikhail (spisovateľ) - to je ... Čo je Stakhovich Mikhail (spisovateľ)?
Stakhovič (Michail Alexandrovič, zomrel v roku 1858) je spisovateľ. Jeho umelecké scény z ľudového života "Noc" majú širokú popularitu a stále zostávajú v repertoári. Stakhovič tiež písal básne a preložil cudzích básnikov (Heine, atď.); napísal spomienky na P. V. Kireevského a ďalšie. Podľa jeho presvedčení a aktivít Stakhovič patril k okruhu takzvaného "mladého redaktora Moskvjanitinu" (pozri Apollon Grigoriev). Ako okresný vodca šľachty (v okrese Yelets v provincii Orel) bol strážcom roľníckych záujmov na začiatku obdobia reforiem. Zaujímajúc sa o ľudovú poéziu a dobre vedomú hudbu, zaznamenáva ruské piesne priamo do poznámok (boli vyrobené štyri notebooky). Stakhovič bol zabitý za účelom lúpeže, jeho burmistra a úradníka. St. Spomienky S. V. Maksimova o P. Jakuščinu v zbierke "Zboru prác" (Petrohrad, 1884).

Biografický slovník. 2000.