Encyklopedický slovník

Saint-Venant princíp

Saint-Venantův Princíp - to je ... Aký je princíp Saint-Venant?

Saint Venant princíp (v teórii pružnosti) zabezpečenie, že napätie a napätie, spôsobené vyvážený systém síl pôsobiacich na akejkoľvek časti tuhého telesa, znížiť rýchlo sa vzdialenosťou od oblasti použitia sily, tak, že pri vzdialenostiach väčších ako lineárnych Rozmery tejto oblasti, namáhanie a deformácie tela sú zanedbateľné. Formulované Saint-Venant v 1855. S cieľom vyriešiť praktických problémov s použitím inej formulácie tohto princípu: v prípade, že nevyvážený systém síl pôsobiacich na malú časť pružného telesa, nahradený iným systémom síl, ktoré majú rovnaký prvého ďalšieho, vzdialenosť od oblasti pôsobenia týchto systémov núti ich výsledok bude rovnaký. * Saint Venant PRINTSIPSEN Venant princíp v pružnosti - ustanovenie, na ktorého vyvážený systém síl pôsobiacich na akejkoľvek časti tuhého telesa, spôsobuje, že napäťová rýchlo klesá, ako je vzdialenosť od kusu, a môžu byť nahradené ekvivalentný systém síl. To bolo formulované A. Saint-Venant v roku 1855.

encyklopedický slovník. 2009.