Encyklopedický slovník

St. Petersburg konzervatórium

St. Petersburg konzervatórium - A ... Aký je St. Petersburg konzervatórium?

St. Petersburg je konservatoriyagosudarstvennaya. N. A. Rimsky-Korsakov, prvé konzervatórium v ​​Rusku. Bol otvorený v roku 1862 z iniciatívy AG Rubinstein (v rokoch 1862-67, 1887-91 jej riaditeľ). Pred rokom 1992 Leningrad, od roku 1944 k nim. Rimsky-Korsakov. V oddeleniach klavír, organ, orchester, dirigent, vokálne režiséra, teórie kompozície 1 bolo viac ako tisíc ľudí, v roku 1998.

encyklopedický slovník. 2009.