Encyklopedický slovník

St. Petersburg Academy of Arts

St. Petersburg Academy of Arts - je ... Čo je St. Petersburg akadémia umení?

Petrohradská akadémia umenia bola v roku 1997 transformovaná z Inštitútu maľby, sochárstva a architektúry. IE Repin (vedie príbeh z Pedagogickej školy založenej v roku 1757 na Petrohradskej akadémii umenia). Pripravuje maliarov, grafikov, architektov, sochárov, umeleckých kritikov. V roku 1998 viac ako 1 tisíc študentov.

encyklopedický slovník. 2009.