SQUID - je ... Čo je SQUID?

SQUID (začiatočné písmená anglických slov supravodivými kvantového interferujúceho zariadenia - .. supravodivý kvantový rušenie zariadení) sa používa na meranie slabých magnetických polí (až 10 -18 T) prúdov (až do 10 -10 <> 999 a) a napätia (až do 10 -15 V) na základe účinku Josephson a kvantizačnej javy magnetického toku. * * * SKVIDSKVID (z počiatočných písmen anglických slov supravodivých Quantum Interference Device - supravodivý kvantový interferenčné zariadenie); sa používa na meranie slabých magnetických polí (až 10 - 18 T), prúdy (až 10 - 10 A) a napätia (až do 10 - 15 B) na základe Josephsonovho efektu a fenoménu kvantizácie magnetického toku. encyklopedický slovník. 2009.