Sohtohai je ... Čo je Sowohai?
Sovoh'ay (2 Sam 21: .. 18; 20 1CH. : 4; 1 Chron. 27: 11) - Mebunnay.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.