Sowav je ... Čo je Sowav?
Sov , aB (znížené) (2 Sam 5: .. 14; 1Pa 14: 4) - jeden zo synov Dávidových, narodený v Jeruzaleme (v 1CH 3: 5 Šobab menovaný.).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.