A sovac je ... Čo je Sowak?
Sov'ak (2 Sam 10:. 16, 18; 19 1Pa:. 16, 18) je sýrsky veliteľ.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.