Odraz zvuku - to je ... Čo je odrazom zvuku?

zvukavozvraschenie odrazené zvukové vlny na stretnutí s hranicou medzi dvoma médiami, ktoré majú rôznu hustotu a stlačiteľnosť, "späť" v prostredí, z ktorého to prišlo až po rozhranie. Jedným z prejavov odrazu zvuku je ozvena. odraz zvuku sa používa v sonaru, ultrazvukový detektor chýb, a ďalšie kontroly a merania ultrazvukových zariadení. * ODRAZ ZVUKAOTRAZHENIE SOUND Návratová zvuková vlna pri stretnutí s hranicou medzi dvoma médiami, ktoré majú rôznu hustotu a stlačiteľnosť, "späť" v prostredí, z ktorého to prišlo až po rozhranie. Jedným z prejavov odrazu zvuku je ozvena. odraz zvuku sa používa v sonaru, ultrazvukový detektor chýb, a ďalšie kontroly a merania ultrazvukových zariadení.

encyklopedický slovník. 2009.