Sosipatr je ... Čo je Sosipatra?
Sosip'at-a) (Sk 20,4) - Pyrrhus, kresťan z Bereje, ktorý sprevádzal ap. Paul; b) (príbuzný Rimanom 16: 21) ap. Pavol, od ktorého pozdravuje veriacich v Ríme.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.