Biografický slovník

Sophrony (svätí pravoslávnej cirkvi)

Sophrony (svätí pravoslávnej cirkvi) - je ... Čo je Sophrony (svätí pravoslávnej cirkvi)?
Sophrony - Saints pravoslávna cirkev: 1) Rev. Sofroniusem, arcibiskup z Cypru, žil v vi storočí; Pamäť 9 decembra; . 2) Sophrony - Jerusalem (pozri) patriarcha, zomrel v roku 644; spomienka na 11. marca; 3) Monk, pustovníka jaskyne, prečíta celý každý deň až do smrti žaltár nie zrieka vlasov košeľu a železným pásom. Ostatky spočinúť v Theodosiev jaskýň v kláštore v Kyjeve; Pamäť 28 auguste; 4) Sofroniy Rev., aby mníšstva staršie Stefan Penkovtsi z dediny neďaleko Sredtsa (Sofia); po smrti guvernérov Radul Sofroniusem prišli do Dunaja, sa usadil v kláštore blízko Rus, kde bol služobníkom zabila asi 1510 28. Memory Sophronia mája.

Biografický slovník. 2000.