Je to nepríjemnosť ... Čo je kanálik?

POSTEST -a; Malé riečne komerčné ryby sem. kapor. * * * čuchanie kaprov rodiny. Dĺžka do 40 cm, hmotnosť do 1, 6 kg. V riekach Európy, vrátane v povodí čierneho a kaspického mora; v jazerách je zriedkavé. Predmet športového rybolovu.

* * * PODUSTPODUST, ryby čeľade Cyprinidae. Dĺžka do 40 cm, váži až 1, 6 kg. V riekach Európy; vrátane v povodí Čierneho a Kaspického mora; v jazerách je zriedkavé. Predmet športového rybolovu.

encyklopedický slovník. 2009.