Sunamitská - to ... Čo Sunamitská?
Sonamit'yanka (4Tsar 4:. 12) - bohaté ženu Sonam, ktorý dal prístrešok prorokovi Elizeovi.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.