Sonam je ... Čo je Sonam?
Son'am (1 Samuel 28: .. 4; 4Tsar 4: 8) (Sunamitská cm.) - mesto v dedičstvo Izachárovho severne Jizreelskou (v Joshua 19: 18 s názvom Sunom, súčasný názov - Sule ). Avissaga a, možnosť. , Sulamit (Song 7: 1) boli z tohto mesta. ( cm. Sunamitská)

Biblie. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.