Biografický slovník

Peter A. Solovjov

Peter A. Solovjov - to je ... Čo je Peter A. Solovjov?
Solovjov (Peter A.) - spisovateľ, arcikňaz ; narodený v roku 1825, bol vzdelaný v Petrohrade theological Seminary, od roku 1848 do roku 1855 bol členom prvého ruského duchovného poslania v Jeruzaleme, potom tam bol kňaz v Petrohrade. Jeho pozorovanie na živote východu on publikoval v časopisoch duchovných - "Pútnik", "Christian Spirit", "duchovné poradenstvo", rovnako ako "rodinný noc" a ďalšie časopisy. Taktiež napísal "kresťanských mučeníkov na východe od dob dobývania Konštantinopolu Turkami". Zostavujú im album kresťanské pamiatky v Palestíne a Egypte vydaný porfýr Uspenský ako doplnok k svojmu putovanie Egyptom a na Sinajskom polostrove. V "ruskej staroveku" (1883) bol publikovaný článok S. "Stretnutie s N. V. Gogolom na parníku v roku 1848". Zomrel v roku 1898. N. B.

Biografický slovník. 2000.