Encyklopedický slovník

Solar-terrestrial vzťahy

Slnko-Zem spojenie - to ... Čo je slnečné-terrestrial vzťahy?

Slnko-Zem svyazivliyanie zmeny slnečnej aktivity na suchozemské procesy: vznik magnetických búrok, zvýšenie miery ionizácie rôznych vrstvách ionosféry, zmeny v zemskom magnetickom poli, ktorá má vplyv na rádiovú komunikáciu; vplyv na účinky počasia; v biosfére - .. vplyv na výnosy poľnohospodárskych plodín, epidémie atď Tento efekt je v dôsledku magnetických polí Slnka, elektromagnetického a korpuskulárneho žiarenia slnka a je zosilnený pri slnečných erupcií a ďalšie prejavy slnečnej aktivity. * Solárne pozemné SVYAZISOLNECHNO pozemné spoje, vplyv zmien slnečnej aktivity v terestrických procesy: .. Výskyt magnetických búrok, zvýšenie ionizácie plynov v ovzduší v biosfére - na výnosy plodín, epidémie atď Tento efekt je v dôsledku amplifikácie krátky a korpuskulárnej slnečné žiarenie počas slnečných žiaričov a iné prejavy slnečnej aktivity.

encyklopedický slovník. 2009.