Solam je ... Čo je solam?
sol'am (hodnota neznáme slovo) (Lev. 11 (cm.): 12), - jeden z druhov svätojánskeho ( pozri ) ..

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.