Biografický slovník

Sokolov Vasily

Sokolov Vasilij Pavlovič - A ... Čo Sokolov Vasily?
Sokolov (Vasily, sa narodil v roku 1854) - spisovateľ, učiteľ z latinského jazyka v Saratov náboženskej škole, absolvoval kurz v Kazani teologickej akadémie, kde získal magisterský titul na jeho téze "obriezka Židov" (Kazaň, 1892); Je členom Vedeckej archívnej výboru Saratov, vzal aktívnu úlohu v jeho "práci". Pod pojmom "historické zbierky Saratov" (vol. I, 1891). Pôsobil v miestnych novinách a vytlačená s rôznymi predmetmi obsahu a korešpondenciu v "Cirkev a spoločnosť Bulletin", "Church Bulletin", "pútnik", "týždeň" a ďalších publikácií.

Biografický slovník. 2000.