Biografický slovník

Pavel Petrovič Sokolov (spisovateľ)

Pavel Petrovič Sokolov (spisovateľ) - to je ... Čo je Pavla Petroviča Sokolov (spisovateľ)?
Sokolov (Pavel Petrovič, narodený v roku 1863) - spisovateľ, odborný asistent na katedre psychológie na Moskovskej teologickej akadémii, kde študoval, potom profesor psychológie na Moskovskej teologickej akadémie , V roku 1906 získal magisterský titul v teológii za svoju prácu "Faith, Psychological Etude" (Moskva, 1902). Vlastní aj "Problém viery z hľadiska psychológie a teórie vedomostí" (Sergiev Posad, 1906). Väčšia jeho články: "filozofia v modernom Nemecku" ( "ortodoxný Observer", 1890, číslo 23 a 4), "Náuka o Trojici v modernom idealistická filozofie" ( "Viera a rozum" pre 1892, 93, 94 a 1896. ), "Bankrot je naturalistický pohľad na svet a moderné náboženské a mravné krízy na Západe" ( "Viera a rozum", 1897, číslo 1-4, zvlášť Charkov, 1897), "fakty a teórie farieb rokovania" ( "otázky filozofiu a psychológiu" vol. 37 a 38), "Philosophical pútnik. Memory N. Grot" ( "theological Journal" 1899, jún, júl, november a december).

Biografický slovník. 2000.