Biografický slovník

Sokolov Fedot

Sokolov Fedot je ... Čo je Sokolov Fedot?
Sokolov (Fedot) - v "Mesačnom Sochinovi". 1757 položil svoj preklad "O výhodách, ktoré prináša výučba fyziky do ekonomiky".

Biografický slovník. 2000.