Biografický slovník

Arkady Fedorov Sokolov

Arkady Fiodorovič Sokolov - je to ... Čo Arkady Fedorov Sokolov?
Sokolov (Arkady Fedorov) - pedagóg, narodený v roku 1846, vyštudoval priebehu St. univerzity Petersburg v oddelení prírodných vied fyziky a matematiky; On je profesor geografie na Ústavu histórie a filológie, člen špeciálneho oddelenia vedeckého výboru Ministerstva školstva a člen redakčnej komisie spáchania populárnych prednášok. V "vestníku ministerstva národného vzdelávania" a "ruskej školy" umiestnil rad článkov o metodike geografie.

Biografický slovník. 2000.