Biografický slovník

Alexander Sokolov

Sokolov Alexander - to je ... Čo je Alexander Sokolov?
Sokolov (Alexander) - teológ; Študoval v Tver semináre a moskovskej teologickej akadémie, z ktorej vzišla s magisterským titulom v roku 1850, v 1870. - rektor seminára Tver. Zomrel v roku 1881 vydal knihu "The Holy Požehnaný Veľký princ Michail Tver Yaroslavovich" (Tver, 1864).

Biografický slovník. 2000.