Soko je ... Čo je Soko?
S'oko (3Tsar 4: 10.) - cm .. Soho a.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.