Biografický slovník

Peter Sokal

Peter Sokal - to je ... Čo je Peter Sokal?
Sokal (Peter, 1830 - 1887) - spisovateľ, skladateľ a bádateľ ruských ľudových piesní. Po absolvovaní kurzu v Charkov univerzite a získal magisterský titul v odbore chémie, napísal v "Moskva" a "St. Petersburg úradný list" a "The Voice", publikoval a editoval "Odessa Herald" publikoval články o literatúre a umení v "Poznámky z vlasti", "Russian Myšlienky "a ďalšie. napísal operu "Maria" (alebo "Mazeppa"), "May Night", "Taras Bulba" ( "The Siege of Dubňom"); prvý zostal nedokončený. V šesťdesiatych rokoch, S. prednášku o hudbe v Odese dobročinnej spoločnosti, v ktorej načrtol predstavu o ruskej ľudovej hudby, dostal plný rozvoj jeho hlavná dielo "ruskej ľudovej hudby" (Charkov, 1888). Medzi ďalšie hudobné a literárne diela S. Osobitnú pozornosť si zaslúži článok: "Čína gama v ruskej ľudovej hudby" ( "Hudobný Review", 1885 - 86) a "O budúcnosti ruskej hudby" ( "Bayan", 1889). Cantata S. "Veľká noc Petra Veľkého" bola udelená ruskou hudobnou spoločnosťou v Petrohrade v roku 1860. NS

Biographical Dictionary. 2000.