Sodom je ... Čo je to Sodom?
Sod'om - hlavná zo štyroch miest (Dt 29: 23) V Siddim údolí, ktoré sú postihnuté súdom Bohu za veľké bezbožnosti, a hriech ich zvláštne obyvateľov (Genesis 13: 13, Genesis 19: 13, 24-25). Teraz všetci spočívajú na dne Mŕtveho mora a ich súdny proces je varovaním pre bezbožných. Piaty mesto v rovnakom údolí - Zoar (Gn 14: 2) Pán ušetrený kvôli Lot (Gn 19: 21 -23.). ( cm. Adma, Gomorra, Cebojima, Zoar, Siddim)

Biblie. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.