Sodom je ... Čo je to Sodom?
Sod'oma (Ez 16:. 46 , 48, 49, 53, 55, 56) je rovnaká ako Sodom ( pozri ).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.