Encyklopedický slovník

Sodíková lampa

Sodíková lampa je ... Čo je sodíková lampa?

lampagazorazryadny sodného zdroj svetla, pričom sa generuje optické žiarenie, keď je oblúk elektrický výboj v par NA. Nízkotlaková výbojka sodíka poskytuje čisto žlté svetlo. Svetelná účinnosť 100-170 lm / W, životnosť 5-7 tisíc hodín, sa používa hlavne na pouličné osvetlenie. Vysokotlaková sodíková lampa poskytuje zlatožlté svetlo. Svetelný výkon je 100-140 lm / W, životnosť je 15-20 tisíc hodín, používa sa na vonkajšie a vnútorné osvetlenie. Jeden z najúčinnejších moderných svetelných zdrojov. * * * SATURINE LAMPANATRY LAMP, svetelný zdroj s plynovou výbojkou, v ktorom vzniká optické žiarenie pri elektrickom výboji elektrického oblúka v pare Na. Nízkotlaková sodíková lampa poskytuje čisto žlté svetlo. Svetelný výkon 100-170 lm / W, životnosť 5 až 7 tisíc hodín, sa používa hlavne na pouličné osvetlenie. Vysokotlaková sodíková lampa poskytuje zlatožlté svetlo. Výstup svetla je 100-140 lm / W. Používa sa na vonkajšie a vnútorné osvetlenie. Jeden z najúčinnejších moderných svetelných zdrojov.

encyklopedický slovník. 2009.