Sódy - to ... Čo sódy?
S'ody (Num 13:. 11) - otec (predok) Gaddi.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.